توضیحاتی کوتاه در مورد انتخاب صحیح کلمات کلیدی سایت


یکی از مهم ترین نکات جهت تهیه بک لینک انتخاب صحیح کلمه کلیدی سایت میباشد

که بعضی از کاربران بدرستی این شیوه را انجام نمیدن
و این باعث کاهش و از دست رفتن ورودی های سایت خواهد شد

اگر سایت شما تازه ثبت شده حتما روش زیر را دنبال کنید :
سایت شما که تازه ثبت شده نیاز به زمان ، محتوا و تهیه بک لینک دارد
شما باید از کلماتی که رقابت در آن ها آسان یــا متوسط است بک لینک تهیه کنید تا در کلماتی مثل عنوان سایت در گوگل بالا باشید
وقتی در این کلمه سایت خود با رقابت متوسط در گوگل رتبه بگیرید گوگل ظرف مدتی کلمات دیگر سایت شما را شناسایی خواهد کرد و رتبه آن ها را افزایش میدهد.
سایت های تازه تاسیس نباید از کلماتی که رقابت آن ها سنگین است اول بک لینک تهیه نمایید که مطمئنا نتیجه مناسبی دریافت نمیکنند
سعی کنید اول کلمات آسان و متوسط سایت خود را بالا بیارید
سپس بعد از مدتی از کلماتی که رقابت آن ها سنگین است بک لینک تهیه شود که باخورد آن بسیار خوب است

نکته دوم اینکه برای سایت های قدمت دار :
کلمه ای انتخاب کنید که با عنوان سایت و محتوا شما مرتبط باشد
شاید در این نوع کلمات رقابتی سخت و زمان بر باشد اما غیر ممکن نخواهد بود
سایت های که چندین سال هم سابقه داشته باشند بوسیله استفاده صحیح از بک لینک میتوانند نتیجه رقابتی را از سایت هم موضوع خود بگیرند.
از کلمه یا لینکی استفاده کنید که در گوگل ایندکس باشد
به عنوان مثال ( اگر کلمه و آدرس سایت صفحه داخلی وب شما ) در گوگل ایندکس است برای همان صفحه بک لینک تهیه کنید

برای انتخاب کلمه کلیدی جهت خرید بک لینک سعی کنید از 2 یا 3 حرف استفاده شود

از واژ های , ( ) ، | جهت تهیه بک لینک خودداری کنید

قالب آماده