ردیفــ
آدرس سایت
اتـوریـتـی
هزینه یک ماهه
هزینه سه ماهه
هزینه شش ماهه
پرداخت اینترنتی
1 مرجع دانلود قالب 56 40000 تومان 110/000 تومان 200/000 تومان سفارش دهید
2 تـصاویـر بـازیـگـران 44 25000 تومان 65/000 تومان 110/000 تومان سفارش دهید
3 تـصاویـر بـازیـگـران 39 25000 تومان 65/000 تومان 110/000 تومان سفارش دهید
5 تــور مسـافـرتـی 36 20000 تومان 50/000 تومان 90/000 تومان سفارش دهید
4 خبـری و تفریحی 34 20000 تومان 50/000 تومان 90/000 تومان سفارش دهید
6 کــلـش اف کـلـنــز 32 20000 تومان 50/000 تومان 90/000 تومان سفارش دهید
7 کلیپ و دابسمش 32 20000 تومان 50/000 تومان 90/000 تومان سفارش دهید
8 بیوگرافی بازیگران 20 15000 تومان 40/000 تومان 70/000 تومان سفارش دهید

سفارش بک لینک بسته های اصلی :

    بسته 1 - فروش بک لینک در تمامی سایت هـا ( یک مـاهـه 180.000 تومان ) > پرداخت کنید

    بسته 2 - فـروش بک لینک در تمامی سایت ها ( سه ماهه 450.000 تومان ) > پرداخت کنید

    بسته 3 - فروش بک لینک در تمامی سایت ها (شش ماهه 800.000 تومان) > پرداخت کنید

banner-flayer-print-2