توضیحاتی کوتاه در مورد تراس رنک


تراس رنک Trust Rank چه کاربردی دارد ؟

تراس رنک ضریب اعتمادی که گوگل به یک سایت نشان میدهد که میتوان از سئو مسترینگ این مورد را ارزیابی کرد

تراس رنک عددی است که به میزان اعتبار شما در گوگل مشخص میکند
که این عدد از 0 تا 10 نشانه گذاری میشود.
تراس رنک به میزان قدمت سایت شما ، انتشار محتوا ، اشتراک گذاری محتوای سایت ، تهیه بک لینک و ... این نکات مهم
خواهد بود که وب شما تراس رنک بالایی را بدست آورد


قالب آماده