توضیحاتی کوتاه در مورد جلوگیری از کاهش رتبه در گوگل


مهم ترین مسئله افت سایت در گوگل تهیه نکردن بک لینک و لینک بیلدینگ میباشد .

یکی از مواردی که باید فراموش نشه در سئو تهیه کردن لینک بیلدینگ میباشد
چرا که باید سایت شما در دیگر سایت ها شناسایی شود تا رتبه خوبی بگیرد .
سایت های هستند که هنوز به این روش اعتقاد ندارند یــا هنوز از این روش های میانبر استفاده نکردند چرا که این مورد هم خیلی مهم است در سئو سایت
سایت های هستند که چندین سال فعالیت دارند , این مورد زیاد مهم نیست که همیشه در صفحه اول بماند

سایت دیگر با خرید بک لینک در عرض چند ماه میتواند جایگاه سایت قدمت دار را بگیرد .

اگر توجه کنید این روش برای خیلی از سایت ها اتفاق میافتد.
اینجاست که بک لینک در سئو سایت خیلی مهم است و بدرستی و در کلماتی صحیح باید تهیه شود .

پیش از این به افت رتبه سایت شما در گوگل اشاره شد مطالعه نمایید .

قالب آماده