توضیحاتی کوتاه چرا سئو بیشتر در مورد تولید محتوا است؟یک مقدار سردرگمی در مورد سئو و تولید محتوا وجود دارد

سردرگمی راجب این است که چگونه سئو و تولید محتوا در یک قالب شکل می گیرند؟

حال میخواهم راجب این صحبت کنم که چرا سئو بیشتر در مورد تولید محتوا است. مشکل این است که همه فکر می کنند
سئو و تولید محتوا از یکدیگر جدا هستند ولی حقیقت این است که سئو و تولید محتوا با یکدیگر کار میکنند.
اینگونه نیست که مثلا سئو و تولید محتوا دو شخص متفاوت باشند و تنها به این صورت صحیح است
که بگوییم سئو و تولید محتوا دو شخصیت از یه فرد می باشند با وجود اینکه تفاوت هایی نیز دارند.
مثلا: سئو بیشتر تکنیکی و ظریف کاری است ولی تولید محتوا وسیع تر و کلی تر است.


حال بیایید ببینیم این دو چگونه با هم همکاری می کنند:
سئو نیازها را مشخص می کند و تولید محتوا آن نیازها را تامین می کند
این سئو است که مطلب را تقاضا میکند زیرا سئو بدون تولید محتوا هیچ است چون شما به محتوا، کلمات کلیدی، مقاله ها و غیره نیاز دارید

سئو کلمات کلیدی می خواهد و تولید محتوا یعنی استفاده از کلمات کلیدی

سئو بک لینک میخواهد و محتوا این لینک ها را ایجاد می کند


در نتیجه از مطالب بالا میتوان دو نتیجه گیری کرد:
1- شما نمیتوانید سئو کار شوید مگر اینکه بلد باشید محتوا تولید کنید همچنین نمیتوانید تولید محتوا کنید اگر سئو بلد نباشید
2- اقدامات سئو شما شکست می خورد مگر اینکه شما دست به تولید محتوا بزنید و همچنین تولید محتوای شما شکست می خورد مگر اینکه سئو بلد باشید
پیش از این به سئو سال 2018 اشاره شد مطالعه نمایید .

برای دستیابی به رتـبه بالاتر در گوگل نیاز به تهیه ی خرید بک لینک دارید .

قالب آماده