توضیحاتی کوتاه در مورد لینک بیلدینگ


لینک بیلدینگ یا لینک سازی : ساختن لینک در سایت های مختلف
که آدرس سایت شما در دیگر سایت ها قرار داده میشود

به عنوان مثال اینکه اگر سایت بک لینک در سایت www.worldwarpress.net لینک شود به این کار ساخت لینک یــا همان بک لینک گویند.


سایت های بزرگ ایران هزینه های زیادی شامل بک لینک یا لینک سازی انجام میدند که رتبه سایت آن ها ثابت یا افزایش پیدا کند
بک لینک خریدن مشکل ندارد اما اگر شما برای سایت تان بک لینک انبوه نیاز دارید باید سعی کنید به مرور زمان این لینک ها
را در سایت ها قرار دهید و از کلمات مختلفی استفاده کنید
تمامی سایت ها اعم سئو کار ها و ... به بک لینک نیاز دارند چرا که باید این لینک در گوگل و الکسا شناسایی شود

بعضی دوستان سئو کار میگویند خرید بک لینک اشتباه است , خیر باید بدرستی برای سایت خود بک لینک تهیه نمایید

چرا که سایت های سئو کار نیز برای سایت های خود بک لینک تهیه میکنند تا رتبه سایت خود را افزایش دهند .

قالب آماده