توضیحاتی در مورد نقش بک لینک در سئوی سایت شماتحقیقات نشان داده است که هر چه تعداد لینک هایی با کیفیتی که به یک وب سایت وارد می شود, بیشتر باشد

یا به اصطلاح هر چه یک سایت بک لینک های با کیفیت بیشتری داشته باشد، رتبه سایت در موتورهای جستجو بیشتر خواهد شد


که البته یکی از موضوعات مهم کیفیت سایت هایی است که به شما لینک می دهند.
باید به این نکته توجه کنید که بک لینک بد و بی کیفیت نه تنها به رتبه و سئو سایت شما کمکی نخواهد کرد بلکه باعث کاهش رتبه شما نیز خواهد شد
زیرا گوگل وقتی لینک هایی که به سایت شما آمده است را بررسی می کند، به سه حالت با آنها برخورد می کند:

1- بک لینک اگر با کیفیت باشد آن را قبول می کند و به وب سایت شما امتیاز مثبت می دهد .

2- بک لینک اگر نه خوب باشد و نه بد، آنرا حساب نمی کند و نه امتیاز منفی برای سایت شما قرار می دهد و نه امتیاز مثبت .

3- بک لینک اگر جعلی باشد، سایت شما را جریمه میکند و رتبه سایت رو کاهش می دهد .


بنابراین باید بدانید که درست است که بک لینک ها تاثیر مستقیم و نقش کلیدی در رتبه وب سایت شما دارند
ولی از طرفی دیگر باید بدانید که هر بک لینکی مناسب نیست و ممکن است تاثیر منفی بر رتبه وب سایت شما بگذارد.برای خرید بک لینک به لینک مربوطه مراجعه نمایید .

پیش از این به چه تعداد بک لینک نیاز دارید؟ اشاره شد مطالعه نمایید .

قالب آماده