توضیحاتی کوتاه در مورد پیج اتوریتی


اعتبار صفحه – پیچ اتوریتی Page Authority

اعتبار دامنه – دامین اتوریتی Domain Authority

پیچ اتوریتی یکی از ابزار های اندزه گیری قدرت صفحات سایت شما است
چرا که تمامی صفحات یک سایت دارای قدرت یکسانی نیستند و قدرت صفحات با یکدیگر متفاوت است.

دامین اتوریتی اعتبار دامنه از نظر الگورتیم MOZ میباشد

پیج و دامین اتوریتی از 0 تا 100 اعتبار سنجی میشوند که هر چقدر به عدد 100 نزدیک تر باشند اعتبار و قدرت آن سایت بیشتر خواهد بود

برای چک کردن دامین و پیج اتوریتی از ادرس https://moonsy.com مراجعه نمایید

برای افزایش پیج و دامین اتوریتی سایت خود نیاز به بک لینک دارید


قالب آماده