تبلیغات اختصاصی بک لینکـ.ـا

بک لینک + رپورتاژ آگهی + تبلیغات بنری + پست ثابت = تبلیغات اختصاصی بک لینکـ.ـا

••••••••••••••••••••••••••

توضیحاتی در مورد تبلیغات اختصاصی

تبلیغات سایت شما از 4 تبلیغ نوین در سایت های بک لینکـ.ـا فعال خواهد شد
بک لینـک + تبلیغات بنــری + رپـورتـاژ آگـهی + پست ثـابت = در یک مجـموعـه

بـک لینـک سایــت شمـا بصــورت لینـک فـالـو درج خـواهـد شـد
رپـورتاژ آگـهی سایت شما با توضیحات مختصر و کاور درج میشود
تبلیغات بنری در سایز 150*468 در وسط سایت فعال خواهد شد
تبلیغات سایت شما بصورت ثابت در تمامی صفحات سایت قرار خواهد گرفت

شما با سفارش این آگهی نوین از 4 نوع تبلیغات متفاوت و با بازدهی بالا بهرهمند خواهید شد

طراحـی بنــر رایـگـان انجـام میـشـود تـوسط سایـت بـک لینکـ.ـا
سایت ها توسط شما از لیست سایتهای ما انتخاب خواهد شد

نمـونه تصویری از تبلیغـات اختصاصی برای مشاهـده کلیک کنید

••••••••••••••••••••••••••

هزینه درج تبلیغات اختصاصی

هزینه درج تبلیغات اختصاصی در هر سایت به انتخاب شما مدت یک ماهه 150/000 تومان

هزینه درج تبلیغات اختصاصی در هر سایت به انتخاب شما مدت سه ماهه 280/000 تومان

هزینه درج تبلیغات اختصاصی در هر سایت به انتخاب شما مدت شش ماهه 500/000 تومان

هزینه درج تبلیغات اختصاصی در هر سایت به انتخاب شما مدت یک ساله 850/000 تومان

••••••••••••••••••••••••••

بــرای سفـارش آگــهی تبـلیغــات اختـصاصـی از طــریق شمـاره زیـر اقـدام نمـاییـد

0912-1316-350
(تماس در ساعات 10 تـا 19 )

Adsmatni@Gmail.com


فروش بک لینک
قالب آماده