توضیحاتی در مورد چه تعداد بک لینک نیاز دارید؟تعداد بک لینک های مورد نیاز شما بستگی به این دارد که دنبال چه هدفی هستید

هر چقدر اهدافتان بیشتر باشد بک لینک های مورد نیاز شما نیز بیشتر خواهد شد


فهمیدن تعداد درست بک لینک برای هر وب سایت متفاوت است
ولی به هر حال یک بیزینس کوچک برای شروع کار سئو خود باید حدودا 50 بک لینک با کیفیت داشته باشد.

عوامل زیادی در فهمیدن تعداد بک لینک مورد نیاز وب سایت شما دخیل هستند که این عوامل عبارتند از:


1- سطح رقابت بهترین راه فهمیدن اینکه چه تعداد بک لینک نیاز دارید:

این است که ببینید رقیب های شما در آن کلمات کلیدی چه تعداد بک لینک دارند.

2- کیفیت بک لینک ها: شما باید این نکته را متوجه شوید که کیفیت بک لینک ها با یکدیگر متفاوت است.
یک بک لینک با کیفیت ارزش بیش از 100 بک لینک بی ارزش را دارد.
شما باید یک تعادلی میان تعداد بک لینک های مورد نیاز وب سایت تان و کیفیت آن بک لینک ها ایجاد کنید

3- اگر سئو سایت شما مشخصه های زیر را داشته باشد، باعث می شود که تعداد بک لینک های شما کاهش پیدا کند:

صفحه های مهم سایت خود را خیلی از صفحه اصلی سایت خود دور نکنید
طوریکه بازدید کننده وقتی وارد صفحه اصلی میشود با حداکثر 1 یا 2 کلیک وارد صفحه مقصد شود
لینک های خراب و شکسته در آن صفحه نباشد
لینک های درون متن به قسمت های داخلی سایت داشته باشد
لینک های خروجی زیادی نداشته باشد
رعایت این عوامل در سئو باعث میشود بک لینک های مورد نیاز شما کاهش پیدا کندبرای تهیه کردن خرید بک لینک ارزان به لینک مربوطه مراجعه نمایید .

توضیحاتی مهم دستیابی به رتبه یک گوگل

پیش از این به میزان تاثیر بک لینک بر سئو اشاره شد مطالعه نمایید .

قالب آماده